×

HALKLA İLİŞKİLER VE KOMŞULUK HİZMETLERİ

Başlatan
OĞUZHAN BAKIR
04 Eyl 2020 09:00
AYRILAN ÖDENEK
20.591.000 TL


* Sabit Giderler (Elektrik, Su, Akaryakıt vb.) ile Personel Giderleri = 13.483.000 TL’dir
(Halkla İliş. Müd., Basın ve Yayın Müd., Özel Kalem Müd.)

 
Halkla İlişkiler Hizmetleri
 • Muratpaşa’mızda yaşamın her alanını ve anını kapsayan; ortak üretimi geliştiren, birlikte yaşamı güçlendiren, empati, sevgi ve saygıyı yükselten bir iletişim atmosferi oluşturduk. 
 • Turunc¸ Masa’mız hizmete girdigˆi Kasım 2014’den bugu¨ne kadar koms¸ularımızla 3.258.544 kez iletis¸ime gec¸ti.
 • Komşularımızın aldıkları hizmetlerden memnuniyet oranı %87,86’dır.
 • Turunç Masa projesi kapsamında komşularımızın %89,57’sine birebir ulaşıldı; istek, talep, şikayetleri dinlendi.
 • Komşularımızla eksiksiz ve interaktif iletişim kurabilmek için geleneksel medyanın ve yeni medyanın tüm iletişim kanallarını açık hale getirdik.
 • Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu Komşu Meclisi www.komsumeclisi.com komşularımızın hizmetine sunduk.
 • Yeni iletişim mecralarından biri olan WEB TV çalışmalarımız devam etmektedir. 2021 yılında WEB TV’nin aktif bir şekilde hizmet vermesini hedefliyoruz.

Kent Yönetiminde Ortak Akıl ve Koordinasyon Çalışmaları

 • Muratpaşa’mıza kazandırdığımız Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Avrupa’nın en büyük Sivil Toplum Merkezi olma özelliği taşıyor. 
 • ASSİM 'de hayata geçirilen ortak hizmet projeleriyle kent ve kentlilik bilincinin oluşmasına katkı sağlanıyor.
 • Ortak akla dayalı kamu kurumları ile sivil toplum arasındaki paydaşlığı geliştiren yenilikçi yaklaşımlarla hizmet vermekteyiz.
 • ASSİM yerleşkemiz, kentimizin demokratik ve sosyo-kültürel yaşamına katkı sağlayan 136 adet sivil toplum kuruluşu ve derneğe ev sahipliği yapmaktadır.
 • Yerleşkede etkinlik salonları, ortak çalışma platformları, toplantı odaları, kültür ve sanat merkezi, ticari alanlar, İnovasyon Merkezleri ve Teknoloji Merkezi bulunmaktadır.
 • İnovasyon Merkezlerimiz yenilikçi fikirler ve teknolojiler, inovatif ürün ve hizmetler tasarlayan, geliştiren, uygulayan, Ar-Ge faaliyetleri yürüten girişimci ve girişimci adaylarına; fiziksel ortam, eğitim, danışmanlık, mentorluk hizmetleri vererek, iş fikirlerinin ve yeni girişimlerinin gelişmesine, toplumsal, ekonomik faydaya dönüşmesine katkı sağlıyor.
 • İnovasyon Merkezleri’mizden yaralanan girişimcilerimiz bu güne kadar 587.000 TL ekonomik değer yarattı.
 • Detaylı Bilgi ve Başvurular İçin http://assimmuratpasa.com