×

HALKLA İLİŞKİLER VE KOMŞULUK HİZMETLERİ

Başlatan
OĞUZHAN BAKIR
31 Ağu 2021 16:00
AYRILAN ÖDENEK
 25.564.000 TL
 
Sabit Giderler (Elektrik, Su Akaryakıt vb.) ile Personel Giderleri = 15.612.000 TL’dir. (Halkla İlişkiler Müd., Basın ve Yayın Müd., Özel Kalem Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müd.)


Halkla İlişkiler Hizmetleri
 • Muratpaşa’mızda yaşamın her alanını ve anını kapsayan; ortak üretimi geliştiren, birlikte yaşamı güçlendiren, empati, sevgi ve saygıyı yükselten bir iletişim atmosferi oluşturduk. 
 • Turunç masamız 2014’ den bu güne kadar 3.859.021 kez komşularımızla iletişime geçmiştir.
 • Komşularımızın aldıkları hizmetlerden memnuniyet oranı %88,03 ‘ dür.
 • Turunç masa projesi kapsamında komşularımızın %90,25 ine birebir ulaşıldı.
 • Komşularımızla eksiksiz ve interaktif iletişim kurabilmek için geleneksel medyanın ve yeni medyanın tüm iletişim kanallarını açık hale getirdik.
 • Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu Komşu Meclisi www.komsumeclisi.com ikinci yılında komşularımıza hizmet vermeye devam ediyor.
 • Yeni iletişim mecralarından biri olan WEB TV çalışmalarımız devam etmektedir. 2022 yılında WEB TV’nin aktif bir şekilde hizmet vermesini hedefliyoruz.Kent Yönetiminde Ortak Akıl ve koordinasyon Çalışmaları
 
 • Muratpaşa’mıza kazandırdığımız Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Yerleşkesi, Avrupa’nın en büyük Sivil Toplum Merkezi olma özelliği taşıyor. 
 • ASSİM 'de hayata geçirilen ortak hizmet projeleriyle kent ve kentlilik bilincinin oluşmasına katkı sağlanıyor.
 • Ortak akla dayalı kamu kurumları ile sivil toplum arasındaki paydaşlığı geliştiren yenilikçi yaklaşımlarla hizmet vermekteyiz.
 • ASSİM yerleşkemiz, kentimizin demokratik ve sosyo-kültürel yaşamına katkı sağlayan 142 adet sivil toplum kuruluşu ve derneğe ev sahipliği yapmaktadır.
 • Yerleşkede Sivil Toplum Merkezi, İnovasyon Merkezi ve Teknoloji Merkezi ile etkinlik salonları, ortak çalışma alanları, toplantı odaları, kültür ve sanat merkezi, ticari alanlar bulunmaktadır.
 • Sivil Toplum Merkezimiz; STK lar ile işbirliği, çalışma ağları kurarak, ortak çalışma, ortak öğrenme ve bilgi paylaşımı için etkin bir katılımcılık ve yenilikçilik kültürünü geliştirmekte, belirlenmiş konu ve alanlarda oluşturulan platformlar (Eğitim, Kültür-Sanat, Çevre-Deniz, Engelsiz Yaşam, Sağlık, Sosyal Hizmetleri Güçlendirme-Gençlik, Kadın, Spor, Turizm, Tarım, Kentsel Tasarım) ile tespit edilen sorunlara yönelik çözümler üretmektedir.
 • İnovasyon Merkezimiz; yenilikçi fikirler ve teknolojiler, inovatif ürün ve hizmetler tasarlayan, geliştiren, uygulayan, Ar-Ge faaliyetleri yürüten girişimci ve girişimci adaylarına; fiziksel ortam, eğitim, danışmanlık, mentörlük hizmetleri vererek, iş fikirlerinin ve yeni girişimlerinin gelişmesine, toplumsal, ekonomik faydaya dönüşmesine katkı sağlamaktadır.
 • Teknoloji Merkezimiz; makine, bilgisayar, yazılım, otomasyon, elektrik, elektronik gibi alanlarda temel yeterliliklerin sağlanması konusunda destek vermektedir. Gençlerin, girişimci ve girişimci adaylarının bilgisayarlar, kodlar, programlar, elektronik devreler, sensörler, 3 boyutlu yazıcılar ve robotlarla tasarımlar yapmaları, tasarımlarının ve fikirlerin birer ürüne dönüştürülmesi için gerekli çalışma alanları sağlanmaktadır.
Detaylı Bilgi ve Başvurular İçin www.assimmuratpasa.com, www.assiminovasyon.com