×

DİĞER HİZMET BİRİMLERİ VE YÖNETİM GİDERLERİ

Başlatan
OĞUZHAN BAKIR
31 Ağu 2021 16:00
AYRILAN ÖDENEK
 101.437.000 TL
 
* Sabit Giderler (Elektrik, Su Akaryakıt vb.) ile Personel Giderleri = 89.181.000 TL’dir. (Zabıta Müd., Mali Hizmetler Müd., Hukuk İşl. Müd., Ruhsat ve Den. Müd., Strateji Geliştirme Müd., İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd., Yazı İşl. Müd., Bilgi İşl. Müd., Teftiş Kur. Müd.)

  • 35 müdürlüğümüz ve 2901 emekçimizle, 378 adet (binek türü, servis, iş makinası vb.) aracımız ile 2.176.189 m² ve 513.035 nüfuslu ilçemize hizmet vermekteyiz.

Üretim ve Yatırım Hizmetlerinde Tasarruf Çalışmaları
 
  • Temel yatırım ve üretim hizmetlerinin %80’ni özkaynaklarımız ve üretim tesislerimiz ile gerçekleştiriyoruz.
  • Şeffaf ve tam rekabet koşullarının en etkin şekilde sağlandığı elektronik eksiltme sistemine 2018 yılında geçen Türkiye’nin ilk ilçe belediyesiyiz.
  •  Elektronik ihale ve elektronik eksiltme yöntemi ile gerçekleştirilen ihalelerimizin sonucunda % 21 oranında tasarruf sağladık.
  • Belediyemizin Destek Hizmetleri Müdürlüğü özkaynaklarımız dışındaki satın alma işlemlerini açık, şeffaf, çağın ereklerine uygun olarak gerçekleştirmektedir.
  • Belediyemizin web sitesinde tüm satın almaları yayınlayarak internet ve mail ortamında (elektronik) yurt çapında firmaların katılımcı olmasını sağlıyoruz.
İhale işlemlerini EKAP üzerinden şeffaf bir şekilde yürütüyoruz.