×

DİĞER HİZMET BİRİMLERİ VE YÖNETİM GİDERLERİ

Başlatan
OĞUZHAN BAKIR
04 Eyl 2020 09:00
AYRILAN ÖDENEK
82.761.000 TL


* Sabit Giderler (Elektrik, Su, Akaryakıt vb.) ile Personel Giderleri = 79.310.000 TL’dir
(Zabıta Müd., Mali Hiz. Müd., Hukuk İşl. Müd., Ruhsat ve Den. Müd., Strateji Gel. Müd., İnsan Kay. Ve Eğt. Müd., Yazı İşl. Müd., Bilgi İşl. Müd. Teftiş Kur. Müd.)
  • 35 müdürlüğümüz ve 2.901 emekçimizle, 367 adet binek türü ve iş makinası olmak üzere araçlarımız ile 2.176.189,65 m² ve 510.000 nüfuslu ilçemize hizmet vermekteyiz.

 
Üretim ve Yatırım Hizmetlerinde Tasarruf  Çalışmaları

  • Temel yatırım ve üretim hizmetlerinin %80’ni özkaynaklarımız ve üretim tesislerimiz ile gerçekleştiriyoruz.
  • Şeffaf ve tam rekabet koşullarının en etkin şekilde sağlandığı elektronik eksiltme sistemine 2018 yılında geçen Türkiye’nin ilk ilçe belediyesiyiz.
  • Elektronik ihale ve elektronik eksiltme yöntemi ile gerçekleştirilen ihalelerimizin sonucunda %25,10 oranında tasarruf sağladık. 
  • Belediyemizin Destek Hizmetleri Müdürlüğü özkaynaklarımız dışındaki satın alma işlemlerini açık, şeffaf, çağın ereklerine uygun olarak gerçekleştirmektedir.
  • Belediyemizin web sitesinde tüm satın almaları yayınlayarak internet ve mail ortamında (elektronik) yurt çapında firmaların katılımcı olması sağlıyoruz.
  • İhale işlemlerini EKAP üzerinden şeffaf bir şekilde yürütüyoruz.